Omdat het Hart de juiste zorg verdient
cardiologieheelsum.nl
info@cardiologieheelsum.nl
(0317) 318196

Vergoeding

De zorg van de Stichting Cardiologie Heelsum wordt door alle verzekeraars vergoed.
Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.
 
Met Zilveren Kruis Achmea is er nu een betaalovereenkomst, waardoor de Stichting Cardiologie Heelsum toch rechtsreeks bij hen kan blijven declareren.
Let op: bij niet alle medewerkers van Achmea is deze ongebruikelijke constructie bekend. 
Friesland, FBTO, Interpolis en Avéro vallen ook onder Zilveren Kruis Achmea.
Wij worden echter gewoon door hen betaald, ondanks het feit dat wij geen contract hebben.
De kosten worden door Zilveren Kruis Achmea rechtsstreeks aan ons betaald; de 20-25 % van natura polissen, die door de patient betaald zouden moeten worden, nemen wij voor onze rekening.
 
Passanten tarieven:
K = Kostenbedrag zorginstelling
H = Honorarium-bedrag alle specialismen
 
%tabel%