Omdat het Hart de juiste zorg verdient
cardiologieheelsum.nl
info@cadiologieheelsum.nl
(0317) 318196

Vergoeding

Wat betekent het nieuwe zorgstelsel voor de behandeling door uw medisch specialist in ons zelfstandig behandelcentrum 
 
In 2019 geldt nog steeds dat patiënten die verzekerd zijn bij een van de volgende zorgverzekeraars de kosten voor een behandeling in onze kliniek vergoed krijgen: Achmea, AEGON, AGIS, Allianz, Avéro Achmea, De Amersfoortse, De Amersfoortse Nedasco, CZ, Delta Lloyd, DSW, FBTO, Fortis ASR, Groene Land Achmea PWZ, Interpolis, IZA, Menzis, Nedasco, Nationale-Nederlanden, PNO, OHRA, ONVZ, OZ, OZF, SR-Zorgverzekeraar,
Turien & Co Assuradeuren, Trias, Univé, VGZ, IZZ, IZA, VVAA, Zilveren Kruis Achmea
 
Per 2016 wordt de zorg van de Stichting Cardiologie Heelsum nog steeds door alle verzekeraars vergoed. Dit geldt ook voor 2019, wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.
 
Met Zilveren Kruis Achmea is er nu een betaalovereenkomst, waardoor de Stichting Cardiologie Heelsum toch rechtsreeks bij hen kan blijven declareren.
Let op: bij niet alle medewerkers van Achmea is deze ongebruikelijke constructie bekend. Friesland, FBTO, Interpolis en Avéro vallen ook onder Zilveren Kruis Achmea.
Wij worden echter gewoon door hen betaald, ondanks het feit dat wij geen contract hebben.
De kosten worden door Zilveren Kruis Achmea rechtsstreeks aan ons betaald; de 20-25 % van natura polissen, die door de patient betaald zouden moeten worden, nemen wij voor onze rekening.
 
Passanten tarieven:
K = Kostenbedrag zorginstelling
H = Honorarium-bedrag alle specialismen
 
%tabel%