Omdat het Hart de juiste zorg verdient
cardiologieheelsum.nl
info@cardiologieheelsum.nl
(0317) 318196

Vergoeding

De zorg van de Stichting Cardiologie Heelsum wordt door alle verzekeraars vergoed. 
Wij declareren rechtstreeks bij vrijwel alle zorgverzekeraars.
 
Er is sinds 2020 helaas een uitzondering ontstaan: de verzekeraar ASR (ASR, Ditzo en Amersfoortse) kiest totaal onverwacht ervoor om ons alleen een contract te geven voor de restitutie polissen. Dit betekent dat wij voor hun patiënten met een Natura polis de rekening rechtstreeks aan de patiënt dienen te sturen. De patiënt kan deze dan vervolgens bij ASR declareren. ASR is verplicht de rekening te vergoeden, doch zal wel een percentage van de vergoeding inhouden. Om deze inhoudingen te voorkomen adviseren wij patiënten altijd al om een restitutie polis af te sluiten.
Wij hebben overigens gemerkt dat niet alle medewerkers van ASR op te hoogte zijn van het feit dat zij ook bij het ontbreken een contract verplicht zijn te vergoeden.
 
Met Zilveren Kruis Achmea is er al jaren een betaalovereenkomst, waardoor de Stichting Cardiologie Heelsum toch rechtsreeks bij hen kan blijven declareren. Let op: bij niet alle medewerkers van Achmea is deze ongebruikelijke constructie bekend!
Friesland, FBTO, Interpolis en Avéro vallen ook onder Zilveren Kruis Achmea.
Wij worden echter gewoon door hen betaald, ondanks het feit dat wij geen contract hebben. De kosten worden door Zilveren Kruis Achmea rechtsstreeks aan ons betaald; de 20-25 % van natura polissen, die door de patient betaald zouden moeten worden, nemen wij voor onze rekening. Wij doen dit mede omdat Zilveren Kruis ons de mogelijkheid blijft bieden rechtstreeks digitaal bij hen te declareren.
 
Passanten tarieven:
K = Kostenbedrag zorginstelling
H = Honorarium-bedrag alle specialismen
 
Declaratiecode Productcode Passanten tarieven 2014 t/m 2022 Kostendeel Honorarium Totaal
15A610 99499015 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 356,00 € 93,00 € 450,00
15A611 99499019 Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 139,00 € 70,00 € 210,00
15A763 99899045 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 256,00 € 163,00 € 420,00
15A779 99899063 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 346,00 € 93,00 € 440,00
15A781 99899066 Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 146,00 € 93,00 € 240,00
15A786 99899072 Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B354 219699006 Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) € 266,00 € 93,00 € 360,00
15B356 219699008 Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) € 326,00 € 93,00 € 420,00
15B358 219699011 Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek) € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B365 219699019 Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek) € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B705 99599002 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel € 326,00 € 93,00 € 420,00
15B707 99599007 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B745 99899012 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 346,00 € 93,00 € 440,00
15B756 99899026 Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B784 99899069 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 346,00 € 93,00 € 440,00
15B786 99899075 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 346,00 € 93,00 € 440,00
15B788 99899078 Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B791 99899082 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 326,00 € 93,00 € 420,00
15B793 99899085 Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B796 99899088 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 346,00 € 93,00 € 440,00
15B798 99899091 Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 139,00 € 70,00 € 210,00
15B803 99899097 Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma € 139,00 € 70,00 € 210,00
15C402 90301002 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk € 326,00 € 93,00 € 420,00
15C406 90301007 Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk € 139,00 € 70,00 € 210,00
15C414 90501002 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte € 295,00 € 124,00 € 420,00
15C424 90501013 Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte € 118,00 € 81,00 € 200,00
15C428 99699029 Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) € 346,00 € 93,00 € 440,00
15C430 99699031 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) € 306,00 € 93,00 € 400,00
15C453 99699075 Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) € 139,00 € 70,00 € 210,00
15C962 179799010 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen € 276,00 € 163,00 € 440,00
15C968 179799021 Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen € 156,00 € 93,00 € 250,00
15E311 99499016 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst € 356,00 € 93,00 € 450,00
15E313 99499022 Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst € 149,00 € 70,00 € 220,00
15E316 99599004 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel € 356,00 € 93,00 € 450,00
15E318 99599011 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel € 139,00 € 70,00 € 210,00
17C402 90301002 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk € 276,00 € 93,00 € 370,00