Omdat het Hart de juiste zorg verdient

Huisartsen

Aan de huisartsen bieden wij uitgebreide cardiale diagnostiek aan met

 

Meteen aan het eind van het cardiologisch consult krijgen huisartsen een brief via een beveiligde e-mailverbinding met alle resultaten en adviezen die gegeven zijn.

De cardiologen van Stichting Cardiologie Heelsum zijn voor huisartsen 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor intercollegiaal overleg.

Verwijzing kan per fax, post en middels een verwijzing die aan de patient wordt mee gegeven.